DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowanie bez kosztów

Czy wiesz że większość wypłacanych w Polsce odszkodowań komunikacyjnych jest niedoszacowana?

Jeżeli obecnie lub w ciągu trzech ostatnich lat miałeś wypadek lub kolizję i likwidowałeś szkodę w swoim pojeździe na podstawie kosztorysu, bezpłatnie zweryfikujemy poprawność jego wyliczenia. Jeżeli zaś okaże się, że należy Ci się dopłata odszkodowania, poprowadzimy całą procedurę w Twoim imieniu, lub odkupimy szkodę, wypłacając gotówkę niemal od ręki.

To najwygodniejsza i najszybsza forma zwiększenia kwoty przyznanego odszkodowania, bez konieczności pisania odwołań oraz ponoszenia kosztów biegłych i obsługi prawnej.

Jak to działa?

Jeżeli nie masz już decyzji i kosztorysu, nie martw się! Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić Ci te dokumenty ponownie – bezpłatnie zajmiemy się tym za Ciebie!

Skontaktuj się z nami!
Nic nie ryzykujesz a możesz zyskać!
Gotówkę możesz otrzymać już w ciągu 48 godzin od zweryfikowaniu kosztorysu!

Często zadawane pytania:

Analiza sprawy i przeliczenie kosztorysu jest bezpłatne. Klient nie ponosi z tego powodu żadnych kosztów ani ryzyka.

  • kosztorys naprawy oraz decyzję o wysokości wypłaconego odszkodowania
  • polisę AC jeśli szkoda jest z Autocasco
  • arkusz wyliczenia wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

Jeżeli nie posiadasz tych dokumentów, to nie problem. Na podstawie udzielonego nam upoważnienia możemy wydobyć je z dokumentacji Ubezpieczyciela.

Weryfikacja trwa nie dłużej niż 2-3 dni robocze od uzyskania kompletu dokumentów niezbędnych do przeliczenia szkody.

Zawsze dochowujemy najwyższej staranności, aby przedstawić naszym klientom najkosztowniejsze warunki wykupu lub prowadzenia sprawy. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu nie będziesz chciał przyjmując naszej oferty, nie musisz tego robić. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami czy innymi konsekwencjami.

Większość firm na rynku oferujących podobne usługi odszkodowań są tylko pośrednikami. Nasza Kancelaria sama zajmuje się prowadzeniem sprawy. Nie korzystamy z usług zewnętrznych przy przeliczeniu szkody czy jej obsłudze sądowej, dlatego ponosimy mniejsze koszty i możemy proponować naszym klientom najlepsze warunki finansowe.

Weryfikacją i dopłatą odszkodowania objęte mogą być wszystkie szkody na dowolnym pojeździe mechanicznym, który uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku lub kolizji drogowej a którego właściciel otrzymał odszkodowanie wyłącznie w oparciu o kalkulację kosztów naprawy przedstawioną przez Ubezpieczyciela.

W dochodzeniu odszkodowania ogranicza nas jedynie termin przedawniania, która w w przypadku roszczeń z tytułu odszkodowania wynosi 3 lata, licząc od momentu wydania pierwszej decyzji przez Ubezpieczyciela.

  • Uszkodzony pojazd nie powinien być starszy niż 10 lat.
  • Szkoda musi zostać zlikwidowana metodą kosztorysową, a nie w oparciu o faktury lub w sposób bezgotówkowy,
  • Klient nie zawarł ugody z Towarzystwem Ubezpieczeń w przedmiocie likwidacji szkody.

To nie ma znaczenia. Likwidacja szkody prowadzona w oparciu o dokumentacje szkodową. Fizyczna dostępność pojazdu nie jest konieczna.

Nie, nie ma to wpływu na przyznane do tej pory odszkodowanie ani na zniżki przy zawieraniu kolejnych polis.

Wszystkie dane otrzymane przez Kancelarię Prawną Pretor sp. z o.o. są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia procesu likwidacji szkody w konkretnej sprawie. Nie są one udostępniane w jakiejkolwiek formie, żadnym podmiotom zewnętrznym, niezaangażowanym w ten proces. Ponadto w procesie przechowywania, przetwarzania i ochrony pozyskanych w związku z prowadzonymi sprawami informacji, wdrożyła i system zgodny z wymaganiami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Nam hoc natura aequum est neminem
cum alterius detrimento fieri locupletiorem.